เราเล่นหวยหรือหวยเล่นเรา-ruay.ninja

เราแทงหวย หรือหวยจะแทงเรา

ถ้าดูจากตัวเลขเม็ดเงินที่กำลังหมุนเวียนอยู่ขณะนี้สำหรับการเล่นหวยผ่านทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) และหวยใต้ดินในประเทศไทย ที่สะพัดกว่า 9 พันล้านบาทต่องวด

ไม่ว่าคนไทยจะเล่นหวยด้วยเหตุผลใดก็ตาม ถ้ามองผ่านมุมมองของคนภายนอกแล้วจะสามารถตีความจากพฤติกรรมของนักเสี่ยงโชคได้เป็นหลายแบบมาก RUAY เลขเด็ดหวย
อย่างแรกจากการตีความ “การพนัน” ตามแนวคิดและทฤษฎีของนักจิตวิทยา ได้อธิบายพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนันไว้ว่า เป็นผลมาจากสภาวะความเจ็บป่วยทางจิตใจ (Mental Disease) หรือเป็นผลแห่งพยาธิสภาพ (pathology) หรือเป็นข้อบกพร่องบางประการในบุคลิกภาพ หรือปัจจัยในเชิงชีววิทยา เหล่านักจิตวิทยาทั้งหลายยมองผู้ที่ติดการพนันว่า คนเหล่านี้พวกเขาจะไม่สามารถเลิกหรือถอนตัวออกจากการพนันได้เพราะขาดความสามารถในการควบคุมตนเองไปแล้ว หวยมาเลย์

Bergler นักจิตวิทยาที่สนใจพฤติกรรมผู้ที่เล่นการพนัน เล่นหวย

ได้อธิบายไว้ว่า คนที่เล่นการพนัน เป็นพวกที่มีความด้อยบางอย่าง เช่น ความบกพร่องทางร่างกาย ความด้อยทางใจ และความด้อยทางสังคม (ทั้งที่เป็นจริงและรู้สึกไปเอง) และพวกโรคประสาทอื่นๆ ในความหมายว่า มีความรู้สึกวิตกกังวล (Anxiety) และมีความรู้สึกผิดบาป (Guilty) อยู่ตลอดเวลาการพนันจะเป็นเหมือนยาระงับปวดหรือภาพลวงตา ที่จะทำให้พวกเขามีความสุขขึ้นบ้างอย่างน้อยชั่วคราวก็ยังดี และสุดท้าย คือ พวกต่อต้านสังคม ใช้การพนันประชดประชันต่อต้านสังคม บทความหวย

นอกจากนี้ ยังมีอีกหนึ่งทฤษฎีที่ตีความผู้ที่ชอบเล่นหวย เล่นการพนันว่า มีความแปลกแยก (Alienation) โดยอธิบายพฤติกรรมการพนันว่า บุคคลที่มีความคับข้องใจจากงานอาชีพที่ตัวเองทำมากที่สุด มีความโน้มเอียงที่จะเล่นการพนันมากกว่าบุคคลพวกอื่น ความคับข้องใจเป็นผลสืบเนื่องมาจากความรู้สึกว่า ตนเองไร้ซึ่งอํานาจและไม่มีความเป็นอิสระในการทำงานตามหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ ดังนั้นการพนันจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่ประสบความคับข้องใจในทุกสิ่งได้รับหรือมีสิ่งที่ขาดไป หรือหาไม่ได้ในงานที่ทำอยู่ ถ้ามองการพนันในมิติของ           “เศรษฐศาสตร์” การพนันได้ถูกพิจารณาว่าเป็นเหมือนสินค้าอีกประเภทหนึ่ง เป็นหนึ่งในกิจกรรมการพักผ่อนและผ่อนคลายความเครียดของเหล่าผู้บริโภค นอกจากจะได้รับอรรถประโยชน์(Utility) ในรูปของความบันเทิงความตื่นเต้นในวันที่หวยออกและได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการหาเงินทางลัดได้อีกด้วย หรือหากคนไหนโชคใหญ่หล่นทับก็มีโอกาสได้ขึ้นแท่นเป็นเศรษฐีคนใหม่แบบไม่รู้ตัวเลยก็เป็นได้ ทุกคนเลยมีความหวังทุกครั้งที่หวยออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *