หวยออนไลน์ruay-ninja

ความน่าจะเป็นเกี่ยวกับกับหวย

ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าคนไทยกำลังเป็นโรคติดหวยกันอย่างมาก รวมไปถึงร้านขายหวย ขายลอตเตอรี่และเจ้ามือหวยใต้ดินนั้นมีมากกว่าร้านขายของอีก คนไทยจำนวนนี้กำลังตกเป็นทาสและถือว่าติดการพนันอย่างหนัก โดยที่ไม่เคยคาดการ หรือคิดเลยว่าการซื้อหวยแต่ละครั้งนั้น มีโอกาสที่จะถูก รวมไปถึงผลตอบแทนที่จะได้นั้นคุ้มค่าหรือไม่ การที่เราจะดูว่าคุ้มค่าหรือไม่นั้น เราเองสามารถคำนวณได้โดยวิธีการทางคณิตโดยวิธีง่ายๆ โดยอาศัยหลักของความน่าจะเป็นRUAY เลขเด็ดหวย
หลักของความน่าจะเป็น ก็คือโอกาสของการที่จะเกิดขึ้นของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0-1 ค่าของความน่าจะเป็นที่ใกล้ 0 ก็หมายถึงโอกาสเกิดจะขึ้นนั้นมีค่าน้อย ค่าที่ใกล้ 1 หมายถึงมีโอกาสเกิดสูง ความน่าจะเป็นจะแบ่งนิยามออกเป็นทั้งหมด 2 แบบ ด็คือ ความน่าจะเป็นแบบคลาสสิค และความน่าจะเป็นแบบความถี่
ความน่าจะเป็นแบบคลาสสิค คืออัตราส่วนของจำนวนสมาชิกในเหตุการณ์นั้นๆที่เรามีความสนใจต่อจำนวนสมาชิกที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมด เช่น ต้น ซื้อหวยใต้ดิน โดยซื้อเลขท้าย 2 ตัว มา 1 หมายเลข ความน่าจะเป็นที่ต้นจะถูกรางวัลก็คือ 1 ใน 100 หรือ 0.01 เพราะว่าเลขท้าย 2 ที่ออกในแต่ละงวดอาจเป็นไปได้คือ 00 , 01 , 02 ,03 ถึง 99 รวมเป็นทั้งหมด 100 หมายเลข เพราะฉะนั้นสัดส่วนที่ต้นซื้อมาต่อหมายเลขที่อาจเป็นไปได้ทั้งหมดคือ 1 ใน 100 หรือ 0.01 เว็บหวย
ความน่าจะเป็นแบบความถี่นั้นจะหาได้จากข้อมูลในอดีตหรือการทดลองที่ทำซ้ำ ๆ ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือสัดส่วนระหว่างจำนวนความถี่ของเหตุการณ์ที่เราสนใจกับจำนวนที่ทดลองทั้งหมด เช่น บี เป็นคนชอบเล่นหวยรัฐบาลหรือลอตเตอรี่มาก บีได้ซื้อหวยมาแล้วทั้งหมด 100 งวด และบีก็เคยถูกรางวัลเลขท้ายมาแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งความน่าจะเป็นที่บีจะถูกหวยในแต่ละงวดเท่ากับ 2 ใน 100 เท่ากับ 0.02
การที่เราเล่นหวยในแต่ละครั้ง ผลของการเล่นนั้นจะถูกแบ่งเป็น 2 อย่างคือ ถูก กับ ผิด ถ้าเรานำเอาผลของความน่าจะเป็นที่จะถูกมาคูณกับผลตอบแทนที่เราจะได้ เมื่อแทงถูก ลบด้วยผลคูณระหว่างความน่าจะเป็นที่จะผิดกับค่าสูญเสียเมื่อแทงผิดซึ่งจะเรียกว่าค่าคาดหวังหรือผลตอบแทนคาดหวัง (Expectation or Expected Value) เขียนเป็นสูตรได้ดังนี้ บทความหวย

ผลตอบแทนคาดหวัง = ผลรวมของ( จำนวนเงินที่จะได้รับ x โอกาสถูก ) – (จำนวนเงินที่จะเสีย x โอกาสผิด)
ผลตอบแทนที่มีค่าเป็นบวกหมายถึงเมื่อผู้เล่นเป็นฝ่ายได้เปรียบเจ้ามือ ผลตอบแทนที่มีค่าเป็นลบหมายถึงเมื่อผู้เล่นเป็นฝ่ายเสียเปรียบเจ้ามือผลตอบแทนที่มีค่าเป็นศูนย์ถึงเมื่อผู้เล่นและเจ้ามือไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกัน วิเคราะห์ผลตอบแทนคาดหวังของหวยได้ดังนี้

ผลที่สามารถเป็นไปได้ โอกาส ผลตอบแทน โอกาส x ผลตอบแทน ผลตอบแทนคาดหวัง

ถูก 0.014168 3,223,000 24
-15.4333
รางวัลที่ 1 1/1,000,000 3,000,000 3
2 1/200,000 100,000 0.5
3 1/100,000 40,000 0.4
4 1/20,000 20,000 1
5 1/10,000 10,000 1
เลขท้าย
3 ตัว
1/250
2,000
8
2 ตัว 1/100 1,000 10
รางวัลข้างเคียง 1/500,000 50,000 0.1
ผิด 0.985832 -40 -39.4333

ผลตอบแทนคาดหวังที่ได้ติดลบทั้งประเภทเต็งและโต๊ด หมายความว่าถ้าซื้อหวยใต้ดิน 3 ตัวบนประเภทเต็ง 1 บาท เจ้ามือจะได้เปรียบ 0.499 บาท ถ้าซื้อประเภทโต๊ดเจ้ามือจะได้เปรียบ 0.394

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *